• 3 mei 2022 -

  Om te blijven innoveren en elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX verder te ontwikkelen, vormt de input van artsen en verpleegkundigen (eindgebruikers) een essentiële informatiebron. Daarom creëerde ChipSoft het Innovatieplatform. Dit platform is de nieuwe, overkoepelende naam waaronder we samenwerken met zorgprofessionals aan het verrijken van HiX. Nu het Belgische klantenbestand groeit, vinden we het belangrijk om hier met Innovatieplatform sterker op in te zetten. We vertellen graag in welke vormen we hier invulling aan geven.

   


  Met Innovatieplatform hanteren we één herkenbare naam om te communiceren over de innovaties die we op allerlei terreinen in co-creatie met zorgprofessionals realiseren. Op dit moment bestaat het Innovatieplatform uit gebruikersgroepen, HiX-netwerken en Round Tables.

  Ingrid van der Hoek, directeur klantrelaties: "Zorgprofessionals laten meedenken over onze oplossingen is één van onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Om duidelijkheid te creëren, gaan we hiermee onder één naam verder, het Innovatieplatform. We realiseren ons meer dan ooit dat de Belgische markt verschillend is van de Nederlandse. Daarom nemen we een vlucht om specifieke gebruikersgroepen en Round Tables te organiseren voor onze Belgische klanten."

  Hieronder een korte toelichting op de verschillende onderdelen, die de komende jaren flink worden uitgebreid:

   

  Gebruikersgroepen

  Tijdens bijeenkomsten van de gebruikersgroepen gaan we met eindgebruikers uit verschillende zorginstellingen rond de tafel zitten om inhoudelijke expertise met elkaar te delen. Zo willen we samen de standaard content verrijken en informeren we de gebruikers van ons EPD over de laatste ontwikkelingen. De ontwikkelingen vanuit de gebruikersgroepen vormen een aanvulling op onze reguliere ontwikkellijn.

  Deelnemers aan een gebruikersgroep vertegenwoordigen een specifiek profiel en verbinden zich voor minimaal één jaar aan de groep. Hiermee worden gelijkgestemde eindgebruikers bij elkaar gebracht om de denkkracht rondom hun werkproces te bundelen.

   

  HiX-netwerken

  Met de HiX-netwerken brengen we zorgprofessionals van verschillende typen zorginstellingen van zowel Nederland als België bij elkaar om informatie te delen, kennis uit te wisselen én te leren van professionals uit andere markten. Deelnemers aan de HiX-netwerken zijn nu CMIO's en CNIO's en strategisch betrokkenen rondom het EPD. Onze wens voor de toekomst is om deze netwerken flink uit te breiden.

   

  Round Tables

  De Round Tables zijn bedoeld om eindgebruikers meer te betrekken bij reguliere ontwikkelingen. Round Tables hebben betrekking op één specifiek onderwerp en een tijdelijk karakter. Samen met de eindgebruikers werken we in een kleine setting aan het uitwerken van specifieke onderwerpen binnen ons EPD.

   

  Enthousiast team

  Vanuit ChipSoft schuiven ontwikkelaars en consultants aan bij de verschillende bijeenkomsten, om de wensen van de werkvloer te vertalen naar slimme IT-oplossingen. We stellen er een aantal aan u voor, met kort hun doelen voor de komende periode:


   
  Sander Audenaerd, consultant gebruikersgroep CMIO

  "Mijn voornemen is om de huidige groep meer body te geven, als voorbereiding op onze verdere uitbreiding in de Belgische markt. Dat doe ik het liefst met één of twee taskforces, om de België-specifieke vraagstukken op de juiste manier te kunnen adresseren."

   

   
  Lieselotte Duriau, consultant gebruikersgroep Verpleegkunde en Round Table VG-MZG

  "Aangezien het succesvol verloop voor de gebruikersgroep Verpleegkunde België, trachten we nu hetzelfde te kunnen realiseren met de nieuwe Round Table VG-MZG. Samen met eindgebruikers uit de verschillende zorginstellingen gaan we rond de tafel zitten om na te denken over de toekomst van de VG-MZG in HiX en hoe we het gebruiksgemak van de verpleegkundigen kunnen optimaliseren. We zullen met een kritisch oog de codeerhandleiding bekijken en samen overleggen welke weg we daarbij willen inslaan."

   

   
  Ab Ludwig, consultant Round Table Zorgportaal

  "Ik hoop tijdens de Round Table de Nederlandse kennis rondom Zorgportaal samen te voegen met de ervaringen en ideeën van de Belgische zorginstellingen, om zo de zorgportalen voor patiënten én huisartsen in België naar een hoger niveau te tillen."

   

  Meedenken over het Innovatieplatform?

  Wilt u met ons meedenken over oplossingen waarmee we het EPD verrijken? Neem dan contact op met innovatieplatform@chipsoft.be.   

   


  Meer nieuws lezen