• 18 februari 2021 -

  Ziekenhuis Geel digitaliseert zorgprocessen om ze efficiënter en beter te maken. CEO Jan Flament en hoofdarts dr. Jos Opheide vertellen hoe de keuze voor ziekenhuisbreed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX perfect past bij de visie van de organisatie.

  Innovatieve IT

  "Bij onze keuze voor HiX hebben we verschillende elementen naast elkaar gelegd," vertelt Flament. "Natuurlijk hebben we de afweging gemaakt wat betreft de kost, met in het achterhoofd steeds de weg die we willen afleggen. Vergelijk het met de aankoop van een auto: we hadden kunnen kiezen voor een Renault, maar we kozen voor een Porsche, die meer kost in aankoop, maar ook meer opties heeft."

  "We behouden het eigendom over eigen data en kunnen daarmee zelf aan de slag. HiX staat ver in gegevensuitwisseling: het Zorgportaal maakt een betere integratie mogelijk met de stand-alone systemen van andere ziekenhuizen en van huisartsen. Dat is belangrijk, want in ons netwerk hebben we een sterke samenwerking. Met HiX zal het ook interessanter zijn om hier te werken. Dat alles neemt niet weg dat een Porsche duurder is dan een Renault, maar voor ons zijn de voordelen en de toegevoegde waarde hun prijs waard. Doordat het EPD volledig geïntegreerd is, is de kans op dataverlies minimaal en de patiëntveiligheid optimaal."

  Implementeren met beperkte beheerorganisatie

  Flament: "Parallel was er de vraag of we als kleiner regionaal ziekenhuis met 300 bedden wel de personele resources hadden om zo'n uitgebreid EPD als HiX te implementeren en te beheren. Gelukkig had die vraag een positief antwoord. De kleine equipe van twee dedicated IT-medewerkers (met ad-hoc assistentie van andere IT'ers) heeft dit enorme project tot een goed einde gebracht. Dat was mede mogelijk dankzij de flexibiliteit en het goede projectmanagement: we konden snel schakelen en werden daarbij professioneel ondersteund door de projectleiding van ChipSoft. Daarom zijn we ook zo snel live kunnen gaan. We zijn pas in maart echt begonnen met de implementatie en zijn in januari al live. Van alle kanten is dit een indrukwekkend verhaal."  

  Aansluiting tussen zorg en IT

  Flament: "Van in het begin hebben we beslist dat dit project prioriteit kreeg in ons ziekenhuis. Het werd niet opgevat als IT-project maar wel als bedrijfsproject. Zoals al onze innovaties, hebben we ook de realisatie en integratie van HiX procesmatig opgevat. Directeur zorg Walter Claessens, die het project trekt voor ons ziekenhuis, is continu in interactie met artsen, verpleging, ondersteunende diensten en IT. Voor hem was de implementatie ook een moment om de processen helemaal op punt te krijgen."

  "Een belangrijke succesfactor in het project was de sterke wisselwerking tussen zorg en IT. Onze IT-afdeling heeft enkele medewerkers voor de duur van het project gedetacheerd naar het zorgdepartement, zodat zij van nabij konden kennismaken met alle processen. Omgekeerd hebben we in het zorgdepartement mensen die meewerken aan het applicatiebeheer. Onze secretariaatsmedewerkers zijn nu ook als eerstelijns-IT'ers beschikbaar voor de artsen, die zo bij wijze van spreken altijd een helpdesk vlakbij hebben. Door de integratie van de technische knowhow en de core business, creëer je een sterke dynamiek."

  Efficiënte processen

  Opheide: "Als arts is het belangrijk dat je alles kunt met één systeem: brieven aanmaken, het operatieverslag opstellen, afspraken maken en je agenda opvolgen. Dat maakt het zo aangenaam om met HiX te werken: als je je laptop en een internetaansluiting hebt, dan heb je eigenlijk het ziekenhuis bij."

  Flament: "De medische efficiëntie wordt veel hoger als we intern gegevens delen. Zo hoeft de patiënt maar één keer zijn verhaal te doen en winnen we allemaal tijd. Maar ook de logistieke efficiëntie krijgt een boost met de juiste IT: we kunnen onze beschikbare capaciteit beter inzetten en hebben alle informatie om bijvoorbeeld het beste ontslagmoment van de patiënt te bepalen. Het samenbrengen van al die aspecten in één oplossing is eigenlijk de echte innovatie."

  "Een mooi voorbeeld van efficiëntieverhoging is het gebruik van chatbots. Veel patiënten doorlopen een standaard boomstructuur: ze beantwoorden een vraag en in functie van dat antwoord krijgen ze een volgende vraag. Daarbij kan perfect een chatbot worden ingezet. In voorbereiding daarop zijn we nu de trajecten aan het uittekenen voor ons secretariaat. De volgende stap is ze in de software integreren. Als we daarmee de gemiddelde consultatieduur met enkele minuten inkorten, is dat een enorme tijdswinst."

  Data-driven healthcare

  Flament: "Data vormen een belangrijke – misschien wel de belangrijkste – bouwsteen van onze toekomstvisie. Er zit veel potentieel in het in kaart brengen en beheersbaar en efficiënter maken van alle zorgprocessen. De meerwaarde ligt in de eerste plaats in performantie, maar ook in een betere wisselwerking met andere partijen en in derde instantie op academisch vlak. Met HiX wordt het eenvoudiger onze eigen data te verzamelen, overzichtelijk te maken en te interpreteren."

  Opheide vult aan: "Op elk niveau kan je interessante dingen doen met data. We zien dan ook diverse mogelijkheden: medische meerwaarde creëren, de patiënt beter opvolgen, predictieve geneeskunde mogelijk maken en de behandeling verbeteren. Door bijvoorbeeld alle gegevens van een patiënt samen te voegen en er AI op toe te passen, kom je tot een juistere diagnose waarnaar je vervolgens ook kan handelen."

  Op 29 januari 2021 ging het volledige Ziekenhuis Geel live met de nieuwe software. De implementatie van HiX luidt een nieuw hoofdstuk in voor de verdere digitalisering van zorgprocessen. Die digitalisering heeft een betere en individuelere patiëntzorg tot doel, gebaseerd op big data.

  Meer nieuws lezen