• 23 december 2019 -

  Allereerst wensen we u een prettig eindejaar toe. Maar voor we het glas heffen op 2020, pakken we graag nog even het afgelopen jaar met u in.

  2019 was een jaar van beweging en groei. Het ChipSoftkantoor verhuisde van het landelijke Niel naar de centrale hub 'Post-X' in Antwerpen. Daar mocht het team sinds juli maar liefst 16 nieuwe medewerkers verwelkomen.

  HiX-ziekenhuizen namen tal van nieuwe oplossingen in gebruik, waaronder portalen voor de zorgverlener en de patiënt, 'inzage audit' voor de controle op dossierinzage en nieuwe functionaliteit voor de facturatie van verrichtingen. Zoals steeds was en is ChipSoft ook in gesprek met tal van organisaties aan beide kanten van de taalgrens. Zo tekende Ziekenhuis Geel voor een uitbreiding van haar pakket, waardoor zij straks ook ziekenhuisbreed geïntegreerd met HiX gaan werken. De livegang staat op de planning voor het najaar van 2020.

  Oplossingen op maat

  In overleg met onze zorgpartners zijn we continu bezig geweest met de uitbreiding en verrijking van de content. De Belgische 'taskforce' (gebruikersgroep) voor verpleegkundigen kwam al vijf keer bijeen rond het verpleegkundig dossier en boekte al mooie resultaten. De toepassing van beslissingsondersteuning bij de pijnscore zorgt er bijvoorbeeld voor dat HiX bij bepaalde scores automatisch vervolgacties inplant.

  Ook het afgelopen jaar stond informatieveiligheid van patiëntgegevens hoog op de agenda bij ChipSoft. Daarom wordt sinds dit jaar voor het inloggen op het Zorgportaal, de portaalomgeving voor patiënten en externe zorgverleners, gebruikgemaakt van Itsme®. Met nieuwe mogelijkheden in dat Zorgportaal verhogen we de zorgkwaliteit en de patiënttevredenheid. Aan opgenomen patiënten kan bijvoorbeeld specifieke functionaliteit worden aangeboden (klinisch portaal), waarmee zij onder meer hun medicatie en dagprogramma inzien. Deze oplossing creëerden we samen met het Bravis Ziekenhuis.

  De afleiding van VG-MZG werd uitgebreid, steeds conform de nieuwste codeerhandleiding van de FOD volksgezondheid. Zo hoeft de verpleegkundige steeds minder uitstapjes te maken tijdens de zorgregistratie.

  De ingebouwde functionaliteit voor (medicatie)attesten stelt de arts in staat deze in één beweging af te handelen, zodat steeds aan de attestplicht voldaan is. HiX wijst de zorgverlener erop dat een attest benodigd is en biedt gebruiksvriendelijke werkbladen voor de aanvraag en opvolging.

  Data driven healthcare

  De toepassing van artificiële intelligentie nam dit jaar een hoge vlucht. Dat was bij ChipSoft niet anders: meer dan ooit zetten we in op AI en machine learning ter ondersteuning van de zorgverlener. Doordat HiX deze proactief wijst op aandachtspunten en mogelijke interpretatiefouten (zoals zeldzame aandoeningen), verhoogt de patiëntveiligheid.

  Met gebruiksvriendelijke oplossingen zorgde HiX ervoor dat zorgdata nog kwalitatiever werden en dat deze nog gemakkelijker geïnterpreteerd konden worden. Het geïntegreerde Datawarehouse werd in overleg met klant-ziekenhuizen zoals AZ Delta uitgebreid en maakt HiX tot de perfecte oplossing voor data driven healthcare. Met dashboards (bijvoorbeeld voor complicaties) volgt de zorginstelling alle registraties perfect op en heeft ze de tools voor doelgerichte optimalisatie.

  mHealth

  De overheid stimuleert de integratie van mobiele apps in de zorg en ook ChipSoft gelooft in hun belang voor een laagdrempelige toegang tot het dossier. Mobiele applicaties maken de zorgregistratie en opvolging eenvoudiger. De ingebruikname en de ontwikkeling van onze apps (bijvoorbeeld voor patiëntenvervoer en voedingsdeskundigen) is dan ook in een stroomversnelling. We zullen hier ook in 2020 nog verder op inzetten.

  De wet- en regelgeving voor de zorg verandert voortdurend, maar ChipSoft blijft ze altijd een stapje voor. Elektronisch voorschrijven wordt vanaf 1 januari verplicht voor ambulante patiënten. Hiervoor zit al geruime tijd de nodige functionaliteit in HiX. Ook in 2020 zetten we de verrijking van ons pakket in overleg met de zorg verder: samen zijn we klaar voor elke uitdaging!

  Ontmoet ons

  Het Samen naar betere zorg Festival is bijna volzet. We hopen u daar te zien! Zoals elk jaar is ChipSoft ook in 2020 van de partij op verscheidene beurzen en evenementen zoals de HIMSS en het Colloquium ICT & gezondheidszorg. Op deze pagina vindt u een up-to-date kalender van events die we bijwonen en organiseren.

  Meer nieuws lezen