Wat speelde er in 2021 allemaal in de zorg en bij ChipSoft? In dit eindejaarsbericht blikken we terug op een bewogen jaar waar corona nog steeds centraal stond, maar waar ook positieve ontwikkelingen uit voortvloeiden!


 Tweets

 Facebook widget